SƠ LƯỢC VỀ CÁC MÁY MÓC TRONG DÂY CHUYỀN SÓNG

Tiêu chuẩn kỹ thuật

  • Tốc độ ra giấy: 100– 300m/phút.
  • Chiều rộng khổ giấy: 1200– 2800mm.

1. Giới thiệu các cụm máy chính của dây chuyền sản xuất bao bì carton:

a/ Giá Nâng Cuộn giấy vô trục

b/ Series Máy Cán sóng đơn mặt hút trong

c/ Cầu Băng Tải Đa Tầng

 

d/ Máy Lên Keo 1 Lớp, 2 Lớp, 3 Lớp

 

e/ Giàn Sấy Nhiệt

 

f/ Series Máy Chia Khổ Cán Lằn Dao Mỏng Điều Khiển Bằng Vi Tính

g/ Series Máy Cắt Tấm Dao Ốc Xoay

h/ Máy Ra Giấy và Xếp Chồng tự động

 

2. Quy trình làm việc của dây chuyền sản xuất bao bì sóng bìa carton :

Giấy nguồn được lắp vào Giá Nâng Cuộn, sau đó đi qua Lô Sấy Nhiệt để gia nhiệt điều chỉnh độ ẩm và lực căng của giấy rồi đi vào máy Cán Sóng Đơn Mặt, bìa giấy được cán sóng và quét keo để dán ghép cùng với một lớp giấy mặt khác tạo thành bìa giấy 2 lớp, Cầu Băng Tải sẽ nhận bìa giấy 2 lớp đối chỉnh và kéo dẫn qua Lô Sấy Nhiệt đa tầng để tiến hành gia nhiệt lần nữa, khi bìa giấy đi qua Máy Lên Keo, sẽ quét một lớp keo lên bề mặt của lớp giấy dợn sóng 2 lớp và cùng một lớp giấy đáy đi vào Giàn Sấy để dán ghép và định hình bìa giấy, tạo thành bìa sóng carton. Tùy thuộc vào yêu cầu của đơn hàng, tấm bìa carton sẽ đi vào Máy chia khổ cán lằn theo hướng dọc để cán lằn và chia khổ bìa giấy, sau đó đi vào Máy cắt tấm để cắt ngang bìa giấy, hoàn thành việc sản xuất bìa sóng carton rồi chuyển đưa vào máy Ra GiấyXếp Chồng cũng như đếm tự động số lượng bìa carton, đưa thành phẩm ra ngoài.