MÁY DỆT TRÒN PP

Tiêu chuẩn kỹ thuật

MÁY DỆT TRÒN 6 THOI

Khổ vải : 850cm

Tốc độ: 180 vòng/phútMáy dệt 6 thoi:  Khổ vải rộng: 850cm  Tốc độ: 180 vòng/phút

Sản phẩm liên quan