MÁY CHIA CUỘN HUITONG - INTELLISLIT A

Tiêu chuẩn kỹ thuật

 TỐC ĐỘ  400 m/min
ĐƯỜNG KÍNH CUỘN XÃ  Ø 800 mm
 KHỔ MÀNG   1300 mm
 BỀ RỘNG CẮT  50-1300 mm
 ĐƯỜNG KÍNH CUỘN THU  Ø 800 mm