MÁY CHIA BÌA CÁN LẰN ĐIỀU KHIỂN BẰNG VI TÍNH LOẠI DAO CẮT TRÊN

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tốc độ lớn nhất: 180-300m/phút

Chiều rộng bìa giấy: 1400-2800mm

Chia khổ cán lằn: 4 dao 6 lằn, 5 dao 8 lằn, 6 dao 10 lằn, 7 dao 12 lằn

Cự ly cắt dọc nhỏ nhất: 150mm - Cự ly cán lằn nhỏ nhất: 75mm

Thời gian thay đơn hàng trong khoảng 5 -15 giây