MÁY BẤM KIM NỐI 2 MIẾNG BÌA

Đặc điểm

prev dacdiem prev dacdiem

Tiêu chuẩn kỹ thuật

 

MODEL
XJD-24
XJD-27
XJD-35
Quy cách kích cỡ
2400mm
2700mm
3500mm
Kích cỡ độ căng giấy lớn nhất (A+ B) x 2 (mm)
4800
5400
7000
Kích cỡ độ căng giấy nhỏ nhất (A+B) x 2 (mm)
1060
1060
1060
Chiều dài độ căng giấy lớn nhất (mm)
2250
2550
3350
Chiều dài độ căng giấy nhỏ nhất (mm)
350
350
350
Chiều rộng độ căng giấy lớn nhất (mm)
1200
1350
1750
Chiều rộng độ căng giấy nhỏ nhất (mm)
180
180
180
Chiều cao độ căng giấy nhỏ nhất (mm) (C+D)
400
400
400
Khoảng cách giữa các kim bấm (mm)
30 ~ 60
30 ~ 60
30 ~ 80
Số lượng kim bấm
1~99
1~99
1~99
Tốc độ bấm kim kiên tục (lần/min)
350
350
350
Tổng công suất (HP)
18
18
18
Độ dài bấm kim ngang lớn nhất (C)(mm)
600
Độ rộng TS lớn nhất (E) (mm)
45
Vị trí bấm kim đầu tiên nhỏ nhất (mm)
25
Kích cỡ máy (DxR) (mm)
6000x3550
6000 x 3850
6000x4650
Tổng trọng lượng máy (kg)
4000
4100
4200