LÔ SÓNG T

Đặc điểm

prev dacdiem prev dacdiem

Tiêu chuẩn kỹ thuật

  • Đây là dạng sóng mới được phát minh bởi Nhà máy danh tiếng Tiruna (Tây Ban Nha)
  • Mục tiêu dùng để thay thế sóng B
  • Sóng T là sự kết hợp dưới dạng sóng B và sóng E.

- So sánh các ưu điểm giữa sóng T và sóng B.

  • Dạng sóng gần giống với sóng B.
  • Tiết kiệm 5.9% giấy.
  • Nâng cao và cải thiện giá trị áp lực mặt phẳng và áp lực biên giấy.
  • Có thể chạy giấy với định lượng nhẹ hơn.
  • Trên máy cán sóng sẽ giảm giá trị cộng hưởng.
  • Hiệu quả in tốt hơn
  • Vận chuyển và lưu trữ kho giảm 16%