HỆ THỐNG CHẾ TẠO VÀ TÁI CHẾ TUẦN HOÀN KEO DÁN

Đặc điểm

prev dacdiem prev dacdiem

Tiêu chuẩn kỹ thuật

-Dùng để khuấy trộn và chế tạo keo, sàn thao tác đưa liệu ổn định.

-Dây chuyền sản xuất keo tự động tuần hoàn và trữ keo