GIÁ NÂNG CUỘN VÔ TRỤC BẰNG ĐIỆN ĐỘNG

Tiêu chuẩn kỹ thuật

  • Đường kính ngoài kẹp giấy nguồn lớn nhất: Φ1500mm
  • Chiều rộng giấy nguồn lớn nhất có thể nâng: 1400mm ~ 1800mm
  • Tổng công suất: 8.4 KW

  • Với kết cấu nâng cuộn giấy và thả cuộn giấy trong quá trình sản xuất bìa carton.
  • Việc nâng hạ, kẹp chặt, di chuyển bình hành của cuộn giấy nguồn được điều chỉnh bằng điện động.
  • Có thể thực hiện việc nâng cuộn giấy không cần ngưng máy.
  • Thắng xe bằng tay hoặc hơi động.
  • Đầu nhọn kẹp giấy dạng cố định hoặc dạng phình hơi trong.
  • Mỗi kệ nâng giấy được trang bị kèm hai bộ đường ray đưa giấy.