FORZA-III Máy ép hai bảng kềm

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tham khảo video làm thùng sơn 20 L với hệ thống dán nhãn trực tiếp IML system. Tốc độ tham khảo: 18s