Dây chuyền sản xuất mì ăn liền cao tốc Giai đoạn chế tạo

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Dây chuyền sản xuất mì ăn liền 450 gói(ly)/phút , được hợp tác sản xuất bởi hai Nhà máy lớn tại Trung Quốc , Fandor  và ShangBaoTai. Đây là hai nhà máy sản xuất Và chế tạo thiết bị lâu năm tại TQ, rất nhiều nhà máy sản xuất mì ăn liền hạng lớn Và hạng trung tại TQ  đều sử dụng thiết bị của hai nhà máy này như : Master Kong Uni-president, Nissin , Bai Xiang(mì ăn liền con voi) ...