Dịch vụ

- Trước khi máy về , chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin kỹ thuật , bản vẽ , tư vấn để khách hàng có thể thực hiện các công việc chuẩn bị và các thiết bị phụ trợ như : Mặt bằng ,nền móng , cấp điện , nước , nước lạnh , khí nén , cấp -thoát gió .v.v…

- Khách hàng lập kế hoạch lắp đặt cụ thể ( biểu đồ Gant ) để bảo đãm tiến độ công việc .
- Kết hợp với khách hàng kiểm tra các điều kiện phụ trợ trước khi chuyển máy vào vị trí lắp đặt   .